RENUNGAN
.co
christian
online
Renungan

Kunci dalam Pesan/Berita Pengabar Injil

Dari Renungan

Langsung ke: navigasi, cari

Tanggal: 15 Oktober

Kunci berita/pesan pengabar Injil ialah pendamaian dari Yesus Kristus, yaitu pengorbanan-Nya bagi kita yang sepenuhnya meniadakan murka Allah. Pandanglah setiap aspek karya Kristus, baik berupa penyembuhan, penyelamatan, ataupun pengudusan, dan Anda akan melihat bahwa tidak ada sesuatu pun yang tidak terbatas mengenai hal itu. Akan tetapi, "Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia!" -- itu tidak terbatas (Yohanes 1:29).

Berita/pesan pengabar Injil adalah arti penting dan tidak terbatas dari Yesus Kristus sebagai pendamaian untuk segala dosa kita. Seorang pengabar Injil ialah seseorang yang terbenam dalam kebenaran penyingkapan atau wahyu tersebut. Kunci sesungguhnya berita pengabar Injil ialah aspek pengampunan dan pemulihan ("remissionary" aspect) kehidupan Kristus, bukan kebaikan-Nya, kebajikan-Nya, atau bahkan pengungkapan-Nya tentang kebapaan Allah kepada kita. "….berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa (Lukas 24:47). Berita terbesar yang arti pentingnya tidak terbatas ialah bahwa "Dialah pendamaian untuk segala dosa kita...."

Berita pengabar Injil tidak mengistimewakan bangsa atau perorangan; ia itu "untuk seluruh dunia". Bila Roh Kudus masuk ke dalam diri saya, Roh tersebut tidak mempertimbangkan selera atau pilihan kesenangan saya. Dia hanya mengantar saya ke dalam kesatuan dengan Tuhan Yesus. Seorang pengabar Injil ialah seseorang yang terikat pada tugas dan tujuan yang telah ditetapkan Tuhan dan Gurunya. Dia tidak boleh memberitakan sudut pandangannya sendiri, melainkan hanya memberitakan "Anak domba Allah".

Lebih mudah masuk dalam kelompok orang-orang yang hanya memberitakan tentang "karya yang telah dilakukan Yesus Kristus bagi diri saya", dan lebih mudah untuk menjadi seorang "penggemar" kesembuhan ilahi, atau paham pengudusan tertentu, atau baptisan Roh Kudus. Akan tetapi, Paulus tidak menyatakan, "Celakalah aku, jika aku tidak memberitakan karya yang telah dilakukan Kristus bagiku," tetapi "Celakalah aku, jika aku tidak memberitakan Injil!" (1 Korintus 9:16).

Dan inilah Injil -- "Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia!"


Dengarkan audionya